FunktionsNEDsättning

Låt oss tala om ordet funktionsNEDsättning.

För jag tycker inte om att adhd kallas för funktionsnedsättning. Det blir bara en nedsättning när vi hamnar i en hämmande miljö. På grund av märkliga förväntningar, och samhällets krav. För min förmåga är endast nedsatt enligt en neurotypisk norm. Men är då kreativiteten och förmågan att hyperfokusera nedsatt hos neurotypiska?

Om vi använder Tiger som måttstock så är åsnan Ior jättedålig på att hoppa. Och Nalle Puh är ganska dum om Uggla får sätta normen. Men alla karaktärer är fullkomligt lysande ifall de sätts i sitt rätta element.

Det gäller därför att placera rätt person på rätt plats. Nalle Puh är snäll och omtänksam, han skulle passa perfekt inom vård och omsorg. Ior är cynisk och pessimistisk, kanske skulle han vara en utmärkt tjänsteman i offentliga sektorn? Tiger skulle briljera som höjdhoppare, och det blir svårt att hitta en bättre akademiker än Uggla.

Oavsett vad vi väljer att kalla våra olikheter så måste var och en sträva efter att hitta sin plats i samhället, och samhället måste bli bättre på att ta tillvara på olikheter. För olikheter behövs!

Och jag tänker fortsätta att kalla min adhd för funktionssätt.

2 Kommentarer
  • Susanne Wennberg

    21 juni, 2016 at 20:39 Svara

    Det var en utomordentlig benämning som jag kommer använda fr.o.m. nu så Tackå

  • Anna

    25 juli, 2016 at 21:21 Svara

    FunktionsVARIANT då? Jag använder inte heller ordet nedsättning (Även om det fortfarande slinker ur mig ibland)

Lägg till en kommentar