Vad säger lagboken när du väntar på utredning?

Har du fått höra att det kan ta flera år innan du får göra din utredning?

Och att det inte finns nåt du kan göra åt saken, förutom att vänta snällt på din tur? 

Fel, fel, fel!

Låt oss kolla vad som står i lagboken.


Utifrån den nya patientlagen som trädde i kraft 1 januari 2015 har du rätt att göra din neuropsykiatriska utredning i vilket landsting som helst. Det innebär att du kan välja att göra utredningen hos en privat vårdgivare som har avtal med något av landstingen i Sverige.

Det behöver alltså inte ens vara med just ditt landsting som vårdgivaren har avtal med.

Hos den privata vårdgivaren brukar väntetiden vara runt tre månader, medan den inom landstingets verksamhet kan vara flera år. Och som om det inte räckte som argument, så är utredningen dessutom kostnadsfri även när du gör den privat, eftersom det är ditt landsting som får räkningen för kalaset.

Beroende på var i landet du bor kan det krävas att du först söker dig till din lokala psykiatriska mottagning. Där behöver du träffa en läkare som bedömer ifall du borde genomgå en neuropsykiatrisk utredning eller inte.

Från den första dagen som du placerats i kö på din lokala mottagning, har du rätt att bli remitterad till den vårdgivare där du väljer för att göra själva utredningen.

Ibland kan man ändå vilja vänta på en utredning på den lokala mottagningen, eftersom det känns krångligt att söka sig nån annanstans. Då har man rätt att “åberopa vårdgarantin” inom sitt hemlandsting för att få utredningen påbörjad inom 90 dagar från datumet då man ställdes på kö.

Krångligt? Ja, det är väl bara förnamnet när det gäller att få hjälp från psykiatrin. Men misströsta inte, vi på Adhdministeriet är här för att hjälpa dig!


Om vårdgaranti på 1177: http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Vardgaranti-i-Vastra-Gotaland/

Om den nya patientlagen: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821

Exempel på privata mottagningar som har riksavtal för utredning, dit du kan söka själv utan remiss:

Wemind www.wemind.se/wemind-i-göteborg/om-mottagningen-29243210

Cereb www.cereb.se

Inga kommentarer

Lägg till en kommentar